Kognitiv
beteende-
terapi

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som syftar till att förändra hur vi agerar i våra liv – något som får tydliga konsekvenser även på hur vi tänker och känner.

KBT som metod har ett starkt forskningsstöd för en rad olika psykiska svårigheter.

Behandlingen bygger på ett nära och aktivt samarbete mellan klient och terapeut. En KBT-behandling sträcker sig oftast mellan 5-20 sessioner och inleds alltid med en bedömning och en beteendeanalys. I analysen undersöks vilka beteenden som vidmakthåller problemen och vilka som kan hjälpa klienten vidare. Specifika mål sätts upp och klienten får därefter prova nya sätt att agera, tex genom exponering.

KBT är också en krävande metod för dig som patient. Goda resultat bygger till stor del på att du fullgör hemuppgifter och övningar mellan sessionerna. Det är bland annat därför KBT är så effektivt trots att behandlingarna är förhållandevis korta.

KBT har visat sig vara effektivt vid bla:

 •   Depression
 •   Stress och utmattning
 •   Sömnproblem
 •   Panikångest
 •   Specifik fobi
 •   Hälsoångest
 •   Social fobi
 •   Generaliserad ångest
 •   Posttraumatisk stress
 •   Tvångssyndrom
 •   Kronisk smärta
 •   Missbruk
 •   Bristande självkänsla
 •   Kontrollbehov

 

Vad är ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan ses som en vidareutveckling av KBT. ACT fokuserar på att dels aktivt arbeta med att acceptera svåra reaktioner, tankar och känslor och dels göra det som krävs för att förändra livet i en mer meningsfull riktning.

ACT har österländska influenser och använder bla mindfulness som en metod att bli mer närvarande och mindre fastlåst i smärtsamma eller obehagliga tankar.

Syftet med ACT är att lära oss att leva ett rikt liv, i enlighet med våra värderingar, samtidigt som vi lär oss hantera livets motgångar och den smärta vi oundvikligen möter.

ACT är liksom KBT baserad på forskning och har visat sig vara en effektiv hjälp vid flera olika svårigheter, bla stressrelaterade problem och långvarig smärta.

 


 

Mindfulness – medveten närvaro

Med sina österländska influenser har mindfulness, eller medveten närvaro som det också kallas, framgångsrikt kunnat integreras i traditionell KBT. Mångårig forskning visar på positiva effekter på tillstånd såsom nedstämdhet, stress och ångest och mindfulness är idag ett naturligt inslag i flera psykologiska behandlingsinriktningar.

Vad menar man då med mindfulness? Mindfulness är en filosofi som är relevant för psykologin i flera avseenden, då den ger oss möjlighet att uppmärksamma funktionen av våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga förnimmelser. Vi lever oftast i framtiden eller dåtiden, där våra tankar kretsar kring oro inför vad som ska hända eller ältande över det som redan har varit. Tekniker inom mindfulness lär oss att istället fokusera på nuet, vilket kan hjälpa oss att distansera oss från våra tankar istället för att fastna i en hopplös kamp med oss själva. Detta i kombination med behandling i KBT kan hjälpa oss att lättare hantera motgångar i livet och glädjas åt de härliga stunderna till fullo.

Valid Psykologikompetens AB

Huvudkontor