Hos oss arbetar
endast psykologer

På Valid Psykologkompetens AB, arbetar vi huvudsakligen med metoder från Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Organizational Behavior Management (OBM) och tycker det är viktigt att värna psykologens unika kompetens. När du anlitar oss, vare sig det är för individuell behandling eller för företagsuppdrag möter du därför alltid en psykolog med KBT-kompetens.

Vi utför individuell behandling för klienter som lider av t ex stress, depression och ångesttillstånd och har god erfarenhet av att jobba med utmattningstillstånd och rehabilitering på uppdrag av vårdcentraler, företagshälsovård och företag.

Vi arbetar också med organisationsuppdrag, konflikthantering och handledning på företag och i organisationer. Även i dessa uppdrag är grunden den psykologiska kompetensen och metoderna hämtas från modern KBT-forskning.

Företaget startades 2012 och har sin bas i Sundsvall. Vår vision är att bli det självklara valet av psykologpartner i Norrland.

Varför just psykolog?
Det finns ingen reglering kring vem som idag får utföra kognitiv beteendeterapi och därför bör man som klient vara uppmärksam på vilken utbildning behandlaren har. Legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter står dock under Socialstyrelsens tillsyn och deras utbildningar är kvalitetsgranskade. Hos oss arbetar endast psykologer.

Valid Psykologikompetens AB

Huvudkontor