Stöd till
personalen
eller dig själv
som chef

Grupp- och personalhandledning

När vi arbetar med handledning för personalgrupper i olika verksamheter är KBT vår utgångspunkt. Vi använder den beteendeteoretiska modellen för att förstå, utforska och förändra beteendemönster. Många gånger efterfrågas handledning i bemötande bland de personalgrupper som i sitt dagliga arbete träffar människor i svåra situationer.
Vi har erfarenhet av att handleda arbetsgrupper och enskilda medarbetare inom såväl offentlig som privat sektor. Vi handleder tex inom skola, vård och omsorg men även i andra branscher, för att avlasta personalgruppen.
Formen varierar mellan traditionell ärendehandledning och mer processinriktad handledning beroende på organisationens specifika behov.

Chefshandledning

Som chef är det lätt att känna sig ensam och pressad mellan olika intressen. Många gånger är belastningen hög och stressnivåerna likaså. I en chefshandledning konceptualiserar vi först vilka behov du har som chef. Vad du vill förbättra, förändra eller få stöd i. Det kan tex handla om egen stressreglering, hantering av grupper och enskilda medarbetare som inte fungerar eller om kulturförändring och värderingsarbete.

Stresshantering

På Valid finns idag gedigen erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad ohälsa på olika plan. Vi behandlar dessa tillstånd då de uppkommer men arbetar även förebyggande med utbildning och handledning i ämnet. Vi arbetar med rehabilitering både enskilt och i grupp.  

Föreläsningar & workshops

Du är expert på din verksamhet. Vi är experter på beteendeanalys och psykologi. När ni förser oss med underlag som beskriver det du vill åstadkomma kan vi skapa föreläsningar och personalutbildningar som tillför den psykologiska spetskompetensen till ditt uppdrag.

Ex på föreläsningar:

  • Bemötande
  • Assertiv kommunikation
  • Stresshantering
  • Mindfulness på arbetet
  • Hur förändrar man en arbetsplatskultur?

Valid Psykologikompetens AB

Huvudkontor