Ge relationen den chans
den faktiskt förtjänar

Alla relationer stöter på motgångar emellanåt. Det kan handla om allt ifrån kommunikationssvårigheter och konflikter till svartsjuka och bristande tillit. På Valid Psykologkompetens erbjuder vi parterapi hos psykolog utifrån ett KBT-perspektiv. Parterapin fokuserar bland annat på att förändra etablerade beteenden och kräver därför att båda parter är motiverade till kontakten. En populär inriktning som efterfrågas är ACT (läs mer under Vad är KBT?) där man framförallt arbetar med grundläggande värderingar i relationen och acceptans för motgångar. Genom detta kan man lära sig att se på sig själv och sin partner med nya ögon och ge relationen den chans som den faktiskt förtjänar.
Parterapin inleds vanligtvis med ett gemensamt parsamtal och två individuella sessioner med båda parter. Därefter påbörjas terapin, som innefattar arbete både under och mellan sessionerna. Ett samtal varar vanligtvis 45 min.

Ifall ni funderar på parterapi är du och din partner varmt välkomna att kontakta oss för en första rådgivning!

Valid Psykologikompetens AB

Huvudkontor