Är KBT något för dig?

Till våra psykologer kan du komma antingen på remiss från din vårdcentral, via din arbetsgivare, via din försäkring eller genom att bekosta terapin privat. Oavsett hur du kommer hit, arbetar vi enligt evidensbaserade metoder och utgår alltid ifrån uppdaterad forskning.

Vi erbjuder:

  • Behandling/terapi
  • Personlig utveckling
  • Psykologisk coaching

En individualterapi i KBT inleds oftast med bedömningssamtal hos psykolog 1-2 tillfällen, där vi kartlägger de svårigheter och symtom som du upplever. Ett möte varar vanligtvis 45 min. En kontakt kan sedan pågå alltifrån några enstaka samtal upp till 20 tillfällen. Vårt fokus är att skapa en behandling utifrån den unika individen, med tydliga mål och med en utgångspunkt i beteendeanalys och KBT.

Är KBT något för dig?

En vanlig föreställning är att en psykologkontakt bara innebär terapi för olika psykiska tillstånd men många söker sig även till oss för psykologisk coaching och utveckling. Vi utgår då ifrån dina personliga behov och arbetar tillsammans fram lösningar och redskap, som gör att du kommer vidare. Även vid psykologisk coaching och personlig utveckling utgår våra psykologer ifrån KBT.
Välkommen att kontakta oss för ett första samtal!

För dig som har fått en tid hos psykolog på Valid 

Välkommen! Du finner oss på Trädgårdsgatan 22, en trappa upp. Du som har fått en remiss via vårdcentral behöver inte ha med dig några pengar vid besöket, eventuell patientavgift hanteras av vårdcentralen. Du som kommer privat faktureras samtalen i efterhand.
Du behöver inte anmäla dig någonstans utan din psykolog möter upp dig i vårt väntrum på utsatt tid.

Avbokningar sker direkt till din psykolog eller till 060-15 15 15. Uteblivna besök eller återbud som sker senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras.

Innan ditt besök hos oss vill vi gärna att du fyller i en enkät via vår hemsida. Dina svar ger oss en bättre bild av ditt mående samt ett underlag för bedömningen. Enkäten hittar du under arbetsmaterial. Lösenord samt kodnummer får du av din psykolog vid kallelse.

Valid Psykologikompetens AB

Huvudkontor